Výchovné a vzdělávací programy

Vedoucí programů výchovných a vzdělávacích: PhDr. Eva Weislová, tel. +420 777 471 803

Nabízeny jsou tyto programy

Primární prevence v mateřských školách

Posláním programu je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze a Středočeském kraji.

Primární prevence na ZŠ a SŠ

Posláním programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol v Praze a Středočeském kraji.

Selektivní prevence

Posláním programu Selektivní prevence Proxima Sociale o.p.s. je zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování v třídních kolektivech, v nichž jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí.

Vzdělávání pedagogů

Posláním programu je sdílení a předávání dobré praxe mezi pedagogy a naší dosavadní několikaleté zkušenosti v kontextu celoživotního vzdělávání pedagogů v tématech práce s třídním kolektivem.

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy umožňují žákům v bezpečném prostředí vzájemné poznání, budování a upevňování  pozitivních vztahů mezi žáky a tím posilovat zdravé klima ve třídě.

Příměstské tábory

V období letních i podzimních prázdnin realizujeme příměstské tábory v lokalitách Prahy 12 a Prahy 13. Na jejich realizaci se podílí pracovníci napříč organizací Proxima Sociale o.p.s.