Příměstské tábory

Poslání

Posláním příměstských táborů je poskytnout pracujícím rodičům v době letních a podzimních prázdnin hlídání jejich dětí a těmto dětem zajistit kvalitně strávený volný čas se spoustou zajímavých aktivit, které by se v budoucnu mohli stát jejich koníčky.

Cíle programu

  • podporovat pracující rodiče s dětmi
  • poskytovat dětem pozitivní vzor aktivního trávení volného času
  • předcházet pasivně trávenému času dětí u televize, počítače, tabletu atd.
  • předcházet nežádoucím sociálně patologickým jevům u dětí jakými jsou první experimenty s návykovými látkami, drobné krádeže apod.
  • podporovat pozitivní zkušenosti dětí s vlastními schopnostmi, se spoluprací s ostatními a ohleduplným chováním
  • zajistit setkávání rodičů i dětí v dané komunitě a pomáhat ji tak zdravě budovat

Cílové skupiny

Děti 6 – 12 let

Charakteristika a popis služby

Příměstské tábory poskytují hlídání rodičům a pestrý program dětem včetně stravování s tím, že oproti pobytovým táborům děti tráví noc doma, což může být výhodou pro mladší děti a ty, které ještě na pobytovém táboře nebyly nebo které na nějaký pobytový tábor již jedou, ale další odloučení od rodiny na celý týden by pro ně bylo příliš dlouhé. Hlídání dětí vždy zajišťuje tým zkušených vedoucích. V ceně táborů je zahrnuto cestovné, vstupy i jídlo 3x denně.

Příměstské tábory nabízíme v těchto lokalitách