Příměstské tábory

Posláním příměstských táborů je poskytnout pracujícím rodičům v době letních a podzimních prázdnin hlídání jejich dětí a těmto dětem zajistit kvalitně strávený volný čas se spoustou zajímavých aktivit, které by se v budoucnu mohly stát jejich koníčky.

Příměstské tábory poskytují hlídání rodičům a pestrý program dětem. Na rozdíl od pobytových táborů, tráví děti na příměstském táboře noc doma, což může být výhodou pro mladší děti a ty, které ještě na pobytovém táboře nebyly nebo které na nějaký pobytový tábor již jedou, ale další odloučení od rodiny na celý týden by pro ně bylo příliš dlouhé. Hlídání dětí vždy zajišťuje tým zkušených vedoucích. Program během tábora obsahuje řadu her, výletů a výtvarných činností. V ceně táborů je zahrnuto cestovné, vstupy i jídlo 3x denně. 

Volejte telefonní číslo: +420 777 471 828

Kontakty příměstské tábory

Tým příměstské tábory

Aktuální nabídka

Cíle programu

  • podporovat pracující rodiče s dětmi
  • poskytovat dětem pozitivní vzor aktivního trávení volného času
  • předcházet pasivně trávenému času dětí u televize, počítače, tabletu atd.
  • předcházet nežádoucím sociálně patologickým jevům u dětí, jakými jsou první experimenty s návykovými látkami, drobné krádeže apod.
  • podporovat vlastní schopnosti dětí, spolupráci s ostatními a s tím související ohleduplné chování
  • zajistit setkávání rodičů i dětí v dané komunitě a pomáhat ji tak zdravě budovat

Cílové skupiny

Děti 6 – 12 let

Příměstské tábory nabízíme v těchto lokalitách

  • Praha 12
  • Praha 13