Podporují nás

Za podporu a spolupráci děkujeme těmto institucím a organizacím:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Úřad vlády ČR: RV KPP

Evropský sociální fond

 

Magistrát hlavního města Prahy

Krajský úřad Středočeského kraje

 

MČ Praha 4

MČ Praha 9

MČ Praha 11

MČ Praha 12

MČ Praha 13

MČ Praha 15

MČ Praha 16

Statutární město Mladá Boleslav

Město Dobříš

 

Asociace občanských poraden

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

MAS Brdy - Vltava o.p.s.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

Potravinová banka Praha, z.s.

Česko-německý fond budoucnosti 

 
SAN SERVICE s.r.o.
LMC s.r.o. (Jobs.cz)

 

Jmenovitě děkujeme za individuální podporu a pomoc:

Ivan Blažek, Zdena Kühnelová, Helena Rákosníková, Jan Harcuba a Jana Harcubová, Gabriela Reifová, Hana Michelová, Pavlína Porazilová, Zbyněk Janeček, Jindřich Kaut, Dana Třebická

Za spolupráci dále děkujeme:

Jugendclub Burgwedel – Hamburg; VOŠ sociálně pedagogická a teologická – Jabok a ETF UK; YMCA Praha, z.s.; Střed Třebíč, z.ú.; Prev-Centrum, z.ú.; Jahoda o.p.s.; Sananim z.ú.; Semiramis z.ú.; Drop In o.p.s.; Hestia z.ú.; Centrum pro komunitní práci střední Čechy; AMA – Asociace manažerů absolventů; META o.p.s.; Základní škola Smolkova; Psychologický ústav Akademie věd ČR; Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 8; Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 5; Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany; Středisko výchovné péče pro děti a mládež Praha 4; Městská policie HMP; Klub Harfica; Pražské centrum primární prevence; Probační a mediační služba ČR; Národní technické muzeum; Letiště Václava Havla; HZS hlavního města Prahy - hasičská stanice Modřany; Základní škola Květnového vítězství; Progressive, o.p.s.; Terénní program Armády spásy; Diakonie ČCE a projekt Krabice od bot; Do světa, z.s.; SASVA z.s.; Farní charita Nový Knín

Za mediální spolupráci děkujeme:

ČRo Radio Plus, Časopis Klíč Prahy 11, Noviny Prahy 12, Časopis STOP Prahy 13, TV 13, Zpravodaj Hlasatel Prahy 15, Noviny Prahy 16, Dobříšské listy, Boleslavan, Boleslavský deník

 

Naše poděkování patří všem, kteří nám pomáhali připravovat a realizovat naše programy a akce, podpořili nás finančně nebo věcně, pomohli nám dobrou radou nebo jinak přispěli k realizaci našeho poslání a cílů.

 

   

lmc                     SanService              ČNFB