Poradenské a pobytové programy

Vedoucí pobytových a poradenských programů: Dagmar Klárová

Nabízeny jsou tyto sociální služby a programy

Azylový byt

Posláním Azylového bytu Proxima Sociale je poskytovat přechodné ubytování a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cílem jejich samostatného zapojení do běžného života.

Krizová pomoc

Posláním služby Krizová pomoc Proxima Sociale je poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v situaci, kterou vnímají jako krizovou, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci.

Občanská poradna

Posláním služby Občanská poradna Proxima Sociale je seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Podpora rodiny / rodiče

Posláním služby Podpora rodiny je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. 

Podpora rodiny / děti

Posláním služby je poskytnout dětem a mládeži, jež se ocitají v těžké životní situaci, bezpečný prostor a možnost zapojit se do pravidelných volnočasových aktivit podporujících rozvoj potřebných dovedností a sebevědomí a přispět tak ke zdravějšímu vývoji dítěte v (náhradní) rodině.

Kontakty na Poradenské a pobytové programy: ZDE