Nebezpečí od cizích lidí

6. května 2023

Dne 27.4. 2023 jsme s klienty programu Podpora rodiny v rámci návazné činnosti Podpůrné skupiny pro rodiče s dětmi  se mohly zúčastnit primárních prevencí pro předškolní věk na téma ,, Nebezpečí od cizích lidí". Této akce se zúčastnilo pět rodiču a 11dětí. V úvodu proběhlo divadelní představení : ,,pohádka o 7 kůzlátkách" a následná reflexe. 

Cíle, které byly během programu zrealizovány: 
  • Děti se nejprve seznámily s riziky kontaktu s neznámými lidmi
  • Děti uvedly příklady rizik plynoucích z tohoto kontaktu
  • Děti vysvětlily, jak se vhodně zachovat při kontaktu s neznámými lidmi
  • Děti rozlišily mezi známými a cizími lidmi
  • Děti zjistily, jak reagovat, když je osloví cizí člověk online
 
 

Pozorování: Pro děti bylo na začátku náročnější rozpoznat mezi cizím a známým člověkem. 

Děti měly tendenci s cizím člověkem odejít. Jednotlivé situace a rizika musely být opakovaně vícekrát, aby děti porozuměly závažnost situace.

  •  
Velké poděkování patří lektorce Adéle Abelovské z Výchovných a vzdělávacích programů pro MŠ. Toto téma bylo přínosem nejen pro děti. Cíl byl splněn: Některé děti již vědí, že maminka není cizí osoba. Budeme rádi za další spolupráci. Velmi si toho vážíme.
 
processed-98e2745d-31d5-4eaf-80e8-7b2b1aad24d3_vNBBEHzF  processed-e6b92a98-e89a-40c6-a040-67737c918cef_JSnPBc2g