Programy pro děti a mládež

Vedoucí programů pro děti a mládež Praha 12, 13, 16 a Dobříš: Barbora Hurtišová

Vedoucí programů pro děti a mládež Praha 9, 11, 15, Probace a Mladá Boleslav: Alice Egertová

Nabízeny jsou tyto sociální služby a programy

Nízkoprahové kluby

Posláním nízkoprahových zařízení pro mládež je poskytovat - v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání - bezplatně radu, podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné a nabídnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit a omezit riziko sociálního vyloučení.

Terénní programy

Posláním Terénních programů pro děti a mládež je kontaktovat mladé lidi v místech, kde tráví volný čas (ulice a veřejná prostranství, OC apod.), bezplatně jim poskytovat radu, podporu a pomoc v jejich nepříznivých sociálních situacích a tématech, která řeší

Probační program 

Posláním programu je poskytovat odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy.

streetwork-clen-negativ-redukce