Programy pro děti a mládež

Vedoucí nízkoprahových programů Praha 11 a Praha 15 [NP1]: Martina Kárová a Alice Egertová

Vedoucí nízkoprahových programů Praha 12 a Praha 16 [NP2]: Martina Kárová

Vedoucí nízkoprahových programů Praha 13 a Praha 9 [NP3]:Alice Egertová

Vedoucí nízkoprahových programů Mladá Boleslav a Dobříš [NP4]: Radan Žemlička

 

Nabízeny jsou tyto sociální služby a programy

 

Nízkoprahové kluby

Posláním nízkoprahových zařízení pro mládež je poskytovat - v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání - bezplatně radu, podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné, nabídnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit, a omezit riziko sociálního vyloučení.

 

Terénní programy

Posláním Terénních programů pro děti a mládež je kontaktovat mladé lidi v místech, kde tráví volný čas (ulice a veřejná prostranství, OC apod.), bezplatně jim poskytovat radu, podporu a pomoc v jejich nepříznivých sociálních situacích a tématech, které řeší.

 

Probační program

Program poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy.

 

streetwork-clen-negativ-redukce