Pedagogické dny - Socialia 2022

7. dubna 2022

Dne 22.3. 2022 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - Ústav sociálních studii pořádala  Pedagogické dny - Socialia 2022, jichž jsme byli součástí. Více po rozkliknutí.

Naše kolegyně Kamila Borlová se zapojila do projektu s názvem ,,Rande s předsudkem". Tématem pro letošní rok bylo duševní zdraví. Kamila zde představila naši organizaci Proxima Sociale, o.p.s. a dále to, jak se pracuje s klienty, ke kterým má společnost předsudky. V otázce duševního zdraví se věnovala tématu: jak se chránit, aby sociální pracovník předešel syndromu vyhoření. 

V tomto projektu byli zapojeni i další pracovníci v pomáhajících profesích včetně zdravotníků a dále samotní klienti s diagnózou jako např. schizofrenií, depresivní poruchou osobnosti nebo hraniční poruchou osobnosti. Průběh projektu byl takový, že hosté seděli u stolečků, u kterých se cca po 10 minutách střídali účastníci akce a společně si povídali o konkrétní problematice, která může právě v jejich případech vyvolávat předsudky, stereotypy a nepřijetí většinovou společností (přetrvávají stereotypní teze, obavy apod.). Hosté formou rande zodpovídali na dotazy a společně s dalšími účastníky tyto předsudky bourali.

 

HK obr.1  HK obr.2