Promítání v Modřanském Biografu

8. dubna 2022

Ve čtvrtek 7. dubna jsme pro ukrajinské rodiny s dětmi ve spolupráci s MČ Praha 12 opět zorganizovali návštěvu Modřanského Biografu. Tentokrát s promítáním filmu Králíček Petr bere do zaječích 2. Více po rozkliknutí.

Kino se nám 180 účastníky podařilo zcela zaplnit. Pan majitel kina na své náklady připravil pro děti popcorn a díky anonymním dárcům jsme jim mohli nakoupit také pití a sladkosti. Podle smíchu, který se po celou dobu v kině rozléhal, a chvály diváků můžeme říci, že si všichni zúčastnění promítání užili.

Děkujeme tímto Modřanskému Biografu!

kino_2 kino_1 kino_4 kino_3