2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Evropský sociální fond /Evropský program Zaměstnanost

 

Magistrát hlavního města Prahy

Krajský úřad Středočeského kraje

 

MČ Praha 4

MČ Praha 6

MČ Praha 8

MČ Praha 9

MČ Praha 10

MČ Praha 11

MČ Praha 12

MČ Praha 13

MČ Praha 15

MČ Praha 16

Statutární město Mladá Boleslav

Město Dobříš

 

MAS Brdy - Vltava o.p.s.
ČSOB
ŠKODA AUTO
TVM Net s.r.o.
 

Potravinová banka Praha, z.s.

LMC s.r.o. (Jobs.cz)

 

Jmenovitě děkujeme za individuální podporu a pomoc:

Marta Ptáčková, Michal Vokurka, Jakub Stelzer, Hana Michelová, Vojtěch Tomášek, Lukáš Fokt, Hana Boubalíková, Alexander Skorobogatov, Jan Harcuba a Jana Harcubová, Jiří Pilař, Adéla Meszároszová, Jan Bendl, Filip Čermák, Tomáš Chmela, Nguyen Duc Hoang.

Za spolupráci dále děkujeme:

VOŠ sociálně pedagogická a teologická – Jabok a ETF UK; Základní škola Brdičkova; Městská knihovna v Praze – Lužiny; YMCA Praha, z.s.; Střed Třebíč, z.ú.; Prev-Centrum, z.ú.; Jahoda o.p.s.; Sananim z.ú.; Progressive o.p.s.; Centrum pro komunitní práci střední Čechy; Základní škola Smolkova; Psychologický ústav Akademie věd ČR; Základní a mateřská škola Na Beránku; Základní škola Písnická; Městská policie HMP; Pražské centrum primární prevence; Probační a mediační služba ČR; Základní škola Květnového vítězství; Základní škola Klíček; Dům dětí a mládeže Jižní Město; Diakonie ČCE; Základní škola Veronské náměstí; Bulldog Gym 16ka; Základní škola Václavkova; Koňská farma Pastviny;

Obchodní centrum Chodov; Česká spořitelna Modřany; Tisknu24.cz; Křižovatka, z.s.; společnost Coca – Cola; Durex; Decathlon Praha; Pekárna u Rudolfa.

Za mediální spolupráci děkujeme:

Časopis Tučňák Praha 4, Časopis Klíč Prahy 11, Noviny Prahy 12, Časopis STOP Prahy 13, TV 13, Zpravodaj Hlasatel Prahy 15, Noviny Prahy 16, Dobříšské listy, Boleslavan, Boleslavský deník, Rádio Region, Praha TV

 

Naše poděkování patří všem, kteří nám pomáhali připravovat a realizovat naše programy a akce, podpořili nás finančně nebo věcně, pomohli nám dobrou radou nebo jinak přispěli k realizaci našeho poslání a cílů.