2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Magistrát hlavního města Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje

MČ Praha 4   
MČ Praha 9
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 15
MČ Praha 16
Statutární město Mladá Boleslav

NROS
Česká asociace streetwork, z.s.

MAS Brdy - Vltava o.p.s.