Tým adaptační kurzy

Mgr. Alžběta Černochová

vedoucí výchovných a vzdělávacích programů

lektorka SP

PhDr. Eva Weislová

zástupkyně vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů​

lektorka, sekce PP

Bc. Filip Kadlec

Filip Kadlec

zástupce vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů

lektor

Monika Davidová

Monika Davidová

lektorka

sociální pracovník

Bc. Karel Franze

Karel Franze

pracovník v sociálních službách, lektor

Mgr. Michaela Hladká

pracovník v sociálních službách

Romana Broftová

Romana Broftová

lektorka probačních programů

lektorka