Historie mezinárodní spolupráce

1995 – 2000 
 • stáže pracovníků v Hamburku, zaměřené na práci s neorganizovanými dětmi a mládeží, včetně tvorby metodiky a koncepce. Gestorem (supervizorem) našich projektů byl Prof. Dr. Timm Kunstreich z Fachschule für Socialpädagogik Altona 
1999
 • V roce 1999 nás navštívili zástupci Rady Evropy, kteří monitorovali podpořené projekty v rámci programu Phare. Na základě této návštěvy a vyhodnocení našeho projektu se organizace stala v roce 2000 modelovým projektem Rady Evropy pro práci s neorganizovanou mládeží.
2001
 • V roce 2001 se naše organizace zúčastnila satelitního projektu European Network on Street Children Worldwide. V tomtéž roce jsme se stali členy asociace European Foundation for Street Children /, která sídlí v současné době v Luxemburku a sdružuje organizace pracující s mládeží po celém světě. Naše organizace v této asociaci zastupuje Českou republiku.

2002
 • Obnovena aktivní spolupráce s Německem. Prostřednictvím profesora Kunstreicha byla kontaktována německá organizace Verband Kinder und Jugendarbeit Hamburg /VKJH/. Výsledkem týdenní společné práce je Sborník (možné stáhnout zde)
2003
 • VKJH je v Hamburku zastřešující organizací, pracující s neorganizovanými dětmi a mládeží a provozuje nízkoprahový klub pro mládež Jugendclub Burgwedel, se kterým od roku 2003 spolupracujeme (http://www.jc-burgwedel.de).
2005
 • Uskutečnili jsme Graffiti Workshop „Evropská ulice“, kterého se zúčastnilo 6 zahraničních a 10 českých výtvarníků. Na tomto workshopu bylo namalováno více než 30 obrazů, které byly ve spolupráci s galerií Nábřeží v Praze a galerií Du Moment v Bruselu vystaveny. Projekt byl podpořen z Agentury Mládež EU. (Tisková zpráva ke stažení zde, pozvánka ke stažení zde).
 • V červenci jsme spolu s nízkoprahovým klubem Jugendclub Burgwedel z Hamburku uskutečnili první společný projekt Poznejme se na vodě. Jednalo se o výměnný pobyt klientů z německého klubu a našich klientů z nízkoprahových programů pro děti a mládež v České republice spojený s raftingem, horolezectvím a dalšími společnými aktivitami. 
2006
 • Poznejme se na vodě, Vol. II ve spolupráci s nízkoprahovým klubem Jugendclub Burgwedel tentokrát v Hamburku (Fotokroniku celé akce je možné stáhnout zde.).
 • Proběhlo několik zahraničních návštěv, které byly spojené s  prezentací naší činnosti, zejména se zaměřením na práci s dětmi a mládeží. Jednalo se o organizace z Německa a Francie. Dále nás navštívila výprava několika studentů z Ameriky a z různých evropských zemí.
 • Na základě naší dlouhodobé spolupráce s německou školou Fachschule für Socialpädagogik Altona v Hamburku jsme poskytli jednomu z jejich studentů možnost vykonávat v naší organizaci stáž. Jednalo se o praktickou stáž, která probíhala v období září až prosinec 2006 v nízkopra­hovém klubu Krok.
2007
 • Spolupracovali jsme sborníku Transition from School to Work, který vznikl z mezinárodní konference TCA Iniciativy Společenství Equal „Happy smiling people“, které se Proxima Sociale, o. s zúčastnila v roce 2006 (Sborník je možné stáhnout zde).
 • Třetí ročník Poznejme se na vodě, Vol. III., který se uskutečnil v Praze
 • Spolupráce s belgickou organizací Dynamo International.
2008
 • V březnu se díky spolupráci s belgickou organizací Dynamo International jeden z pracovníků nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zúčastnil mezinárodní konference „The participation of young people with fewer opportunities" v Bruselu, jež byla pořádaná Evropskou komisí. V březnu organizaci navštívila zástupkyně neziskových organizací z Gruzie, která projevila zájem o naše komunitní projekty na Praze 12.
 • Díky našemu členství v asociaci European Foundation for Street Children /EFSC/ jsme se v březnu zapojili do mezinárodního projektu v rámci programu Progress, který je touto bruselskou organizací realizován. V květnu pak koordinátor nízkoprahových programů reprezentoval organizaci v rámci tohoto projektu na workshopu „Social exclusion and extreme poverty as major reasons for the life situation of street children in the Central and Eastern European Member States – National analyses, reports and strategic concepts to prepare the new National Strategies 2008 – 2011” v Bruselu.
 • S německým nízkoprahovým klubem Jugendclub Burgwedel realizovali v pořadí již čtvrtou mezinárodní výměnu – projekt „Poznejme se na vodě, Vol. IV (Fotokroniku celé akce je možné stáhnout zde.).
 • Navázali jsme spolupráci s novými zahraničními organizacemi – TPD Polsko (The Society of the Friends of Children), PPP Velká Británie (Pupil parent partnership).
 • Stali jsme se partnerem projektu „Jen pro mladé! Rozvoj práce s mládeží v Praze“ v rámci Lifelong learning Programme LEONARDO DA VINCI, jehož koordinátorem je o.s. Prevcentrum. 
2009
 • V květnu (11.-22.5.2009) se naši dva pracovníci společně s pracovníky občanského sdružení Prev-Centrum Praha zúčastnili dvoutýdenní stáže v Nizozemí. (Zprávu o celé stáži si můžete prečíst zde.)
 • Pátý ročník projektu „Poznejme se na vodě“ jsme realizovali ve spolupráci s německým nízkoprahovým klubem Jugendclub Burgwedel a nově s polskou organizací The Society of the Friends of Children (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD). (Fotokroniku celé akce je možné stáhnout zde.)
2010
 • V roce 2010 byla Proxima Sociale přizvána, společně s dalšími organizacemi z 13ti evropských zemí, účastnit se mezinárodního tábora pro děti mládež ve Velké Británii, Euro Camp 2010. Hostitelem bude britská organizace Kent Youth Service.
 • V klubu Krok proběhla studijní návštěva z Vara Folkhogsköla ze Švédska a klub Garáž navštívila skupina dobrovolníků z organizace Shropshire Youth z Velké Británie
 • Navázali jsme spolupráci s organizací European Partnership for Democracy z Bruselu a zúčastnila se aktivně konference „The European Partnership Fair for Civil Society Organization“, která se konala v Kišiněvu v Moldávii.
2011
 • V rámci programu „Together in Europe“ se uskutečnil mezinárodní tábor Youth Camp 2011 v Německu. Hostitelem byl Jugendclub Burgwedel z Hamburku, třetím partnerem byla organizace Kent Youth Service z Velké Británie. (Dokument z pobytu zde.)
 • V roce 2011 jsme měli pracovníci díky České asociaci streetwork možnost vycestovat do Belgie a Holandska, navštívit jejich nízkoprahové služby pro mládež, inspirovat se a vyměnit si zkušenosti.
 • Prezentovali jsme naši práci skupině expertů z Dánska, konkrétně z města Sønderborg. Obdobně jsme prezentovali naši práci pracovníkům z Německa, a to Tandemu Regensburg, který je partnerskou organizací českého Tandemu z Plzně.
 • Pokračovala spolupráce s organizací European Partnership for Democracy z Bruselu. Zúčastnili jsme se konference „Supporting Civil Society Organizations in Armenia“ v Jerevanu
 • Na pozvání Agora CE, o.p.s. jsme se zúčastnili „Grassroots Conference Europe for Local Wellbeing in Budapest“, jejímž cílem bylo hledání možností spolupráce lokálně působících organizací na evropské úrovni.
2012
 • Pravidelné každoroční mezinárodní výměna mládeže. Tentokrát měly děti a mládež z nízkoprahových programů možnost v rámci programu Global Youth Camp 2012 navštívit olympijské hry v Londýně. Hostitelem byla organizace Kent Youth Service z Velké Británie.
 • Účast na školícím semináři Youth Inside/clusion/Action II v rámci programu EU Mládež v akci v Portugalsku. Zaměření studijního pobytu bylo „Sociální práce s mladými lidmi“.
2013
 • Stali hostitelskou zemí a v rámci projektu Different But The Same - Prague 2013. Desetidenní prázdninový program pro skupinu 23 dětí z České republiky, Německa, Velké Británie a Finska.
 • Byli jsme partnerem projektu s názvem „Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohrožených nezaměstnaností“, který realizovala Asociace manažerů absolventů. Navštívili jsme organizace na Slovensku, v Estonsku, Švédsku a Portugalsku
 • Zúčastnili jsme se mezinárodního tematického semináře „Integrace romské mládeže do volnočasových aktivit“ v Berlíně
2014
 • Pracovníci Proximy Sociale o.p.s. se společně s klienty nízkoprahových služeb a s dětmi z Jugendclub Burgwedel zúčastnili letního pobytu v Německu
 • Pracovní cesty za  dobrou praxí do  čtyř zemí  – Estonska, Slovenska, Švédska a Portugalska v rámci partnerství v projektu Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohrožených nezaměstnaností. Realizátorem projektu byla Asociace manažerů absolventů.
 • Podíleli jsme se na tvorbě dvou metodických příruček, které jsou zároveň výstupy výše zmíněného projektu:
  • Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohrožených nezaměstnaností (ke stažení zde)
  • Nebojme se inovací – inovovaný modulový specifický program (ke stažení zde)
 • Připravili jsme vzdělávací seminář na  téma Podpora sociální práce s  ohroženými dětmi a  mládeží se zaměřením na  trénink v  pracovních dovednostech. Semináře se zúčastnili studenti vzdělávacího centra Vara folkhögskola, Västragötalands.
2015
 • Proxima Sociale o.p.s. pokračovala v programech mezinárodní výměny mládeže a to ve formě příprav nového projektu, který se jmenuje Program hospitací Učit se navzájem a který Proxima Sociale o.p.s. realizuje společně se svým dlouhodobým partnerem z Hamburku Jugendclub Burgwedel.
 • Již tradičně jsme prezentovali naše sociální služby švédským studentům  z Vara folkhögskola, Västragötalands regionen. Také jsme prezentovali norským  pracovníkům  ze sociálního odboru města Oslo, kteří nás navštívili, společně s kolegy s organizace Střed z.ú. z  Třebíče.  V roce 2015 pracovníci Proxima Sociale o.p.s. měli možnost se účastnit několika studijních a pracovních stáží. Jedna vedla do Leedsu a do Birminghamu, do organizací, které pracují s lidmi v obtížné životní situaci (bezdomovci, azylanti, lidé s autismem, děti a mládež ohrožená sexuálním zneužíváním apod.). V rámci stáže se uskutečnily setkání a pracovní workshopy s pracovníky a úředníky magistrátu a městské rady, kteří mají na starosti sociální oblast. Druhá stáž se uskutečnila na Slovensku. Pracovníci Proxima Sociale o.p.s. měli možnost se zapojit do projektu Podpora práce s rizikovou mládeží, který realizuje AMA, z. s. z programu Erasmus +. Navštívili vybrané sociální služby v Nitře a blízkém okolí a zapojili se do tvorby technik a aktivit pro danou cílovou skupinu.
 • Účastnili jsme se Česko-německého kontaktního a plánovacího semináře pro zástupce obcí a měst a mimoškolně aktivní subjekty v rámci partnerství měst a obcí. Společně s kolegou z hamburského klubu Jugendclub Burgwedel jsme prezentovali dlouhodobou spolupráci a projekty pro děti a mládež, které společně realizujeme od roku 2003.
 • Proxima Sociale, o.s. je řádným členem organizace European Federation for Street Children (EFSC).