Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní výměny mládeže

Mezinárodních výměn mládeže se účastní děti a mládež z nízkoprahových programů, které mají obvykle snížené možnosti vycestovat mimo své bydliště (převážně sídliště velkých měst), a to z důvodů ekonomických nebo způsobu života jejich rodin.

Hlavními cíli jsou:

  • prolomení národnostních, kulturních a společenských bariér
  • možnost interkulturního poznávání a cestování
  • poskytnutí alternativy trávení volného času

Mezinárodní konference a semináře

Účast na mezinárodních konferencích považuje Proxima Sociale za důležitý předpoklad a významnou součást odborného růstu svých pracovníků.

Hlavními cíli jsou:

  • získávání nových poznatků a přenositelných a využitelných zkušeností ze sociální oblasti
  • vytváření představy o tom, jak fungují obdobně zaměřené programy v zahraničí

Studijní stáže a prezentace

Hlavními cíli jsou:

  • předávání či sdílení poznatků a metod z oblasti sociální práce
  • podpora rozvoje organizace a šíření dobrého jména organizace v mezinárodním měřítku

Členství v mezinárodních organizacích

Hlavními cíli jsou:

  • udržení a rozvoj navázaných partnerství se zahraničními organizacemi (formou spolupráce na projektech)
  • účast na tvorbě strategických dokumentů a metodik sociální práce

 

Mezinárodní spolupráce je součástí strategie rozvoje organizace a je zakomponována v činnosti organizace od svého vzniku. Více informací k její historii naleznete zde.

V případě zájmu kontaktujte: Kateřina Matsalak