Vzdělávání na téma práce v komunitě

Proxima Sociale o.p.s. dlouhodobě působí v komunitě a poskytuje celé spektrum služeb. Ve zkratce se jedná o podporu a pomoc dětem a mladistvým a dalším občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace. Proxima Sociale o.p.s. je dále partnerem obcí v procesu komunitního plánování, podporuje aktivní občanství v komunitě a dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb. Proxima Sociale o.p.s. získala díky svému působení v komunitě třikrát po sobě Národní cenu prevence kriminality (podrobněji jsou jednotlivé programy představeny zde).

Své zkušenosti nabízí Proxima Sociale o.p.s. středním a vyšším odborným školám a bakalářským programům vysokých škol zaměřeným na sociální práci, sociální pedagogiku či občanský sektor.

Vzdělávání studentů může probíhat ve formě jedné přednášky či výukového kurzu. Při přípravě vzdělávání pro konkrétního zájemce vycházíme z dříve realizovaných vzdělávacích aktivit, vzdělávání pro konkrétní školu však vzniká vždy na míru podle zadání, zaměření a možností školy.

Zásadním přínosem vzdělávání připraveného Proxima Sociale o.p.s. je propojení odborných znalostí a praktického know-how - přípravu i samotnou výuku zajišťují zaměstnanci Proxima Sociale o.p.s., případně další odborníci ze spolupracujících organizací. To přináší studentům možnost hovořit přímo s lidmi z terénu a získat jasnější představu o komunitní práci, vztahu komunity a poskytovaných služeb, provozu konkrétních sociálních služeb, uplatnění teoretických znalostí v každodenní praxi, metodických i etických otázkách sociální práce apod.

Výhodou je také možnost dalšího propojení prostřednictvím stáží a praxí studentů středních, vyšších a vysokých škol v Proximě Sociale o.p.s. (více informací naleznete zde). 

Příkladem vzdělání je kurz Práce v komunitě se zvláštním zřetelem na práci s mládeží v rozsahu devíti bloků (á 90 minut) připravený pro studenty 2. a 3. ročníku VOŠ Jabok.  Cílem kurzu je poskytnout informace o komunitní práci a představit ji studentům zejména na konkrétních příkladech služeb a aktivit pro mládež v komunitě. Studenti získají informace také o tom, jak sociální služby vznikají na základě poptávky komunity, jak konkrétně probíhá spolupráce s obcí, jak se změnila za posledních dvacet let cílová skupina služeb pro mládež, jaké nástroje sociální pracovníci opravdu v praxi využívají, co a jak ne/funguje, jaké mají sociální služby zpětný dopad na komunitu a bez jakých vlastností a dovedností se sociální pracovník neobejde a jak může terénní sociální práce být jedinečným zdrojem informací o lokalitě, cenných třeba pro komunitní plánování rozvoje obce a/nebo prevenci kriminality v lokalitě.

Nabídka vzdělávání platí pro Prahu.

V případě zájmu o úvodní schůzku, prosím, kontaktujte: Šárka Vlková