Společně a odborně

Společně a odborně v Praze (2020)

Logo OPZ barevné (2)

Naše organizace je prostřednictvím programů registrovaných sociálních služeb zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s, který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Naše organizace je zapojena prostřednictvím terénních programů NZDM Jednatrojka, NZDM Krok, NZDM Klub Jižní pól, Terénní programy v Praze 13, Terénní programy v Praze 9 a 12, Terénní programy v Praze 11 a 15, NZDM Klub Radotín.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Společně a odborně (2020)

Logo OPZ barevné (2)
 
Naše organizace je prostřednictvím programů registrovaných sociálních služeb zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s, který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.
 
Naše organizace je zapojena prostřednictvím terénních programů v NZDM Terén – Dobříš a NZDM Činžák.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.