Stáže a praxe studentů

Podporujeme rozvoj oboru sociální práce formou stáží a praxí studentů středních, vyšších a vysokých škol v Proximě Sociale o.p.s. Tímto způsobem se snažíme zprostředkovat jim zkušenosti z praxe.

Dále podporujeme zvyšování kvalifikace odborných pracovníků v oblastech naší působnosti a to formou výměnných stáží.   

Dlouhodobobě spolupracujeme s těmito školami: