Zkušenosti účastníků

V čem vnímají účastníci našich vzdělávání největší přínos?

 „...Ujasnění si všech pojmů, získání nových poznatků, které pak mohu dále využívat v praxi, sdílení a obohacení se o nové poznatky s účastníky školení...“

 „...Vědomí, že problémy jsou všude, že v tom nejsem sama...“

 „...Možnost sdílení zkušeností. Nápady, jak to dělají jinde. Uvědomění si vlastních omylů. Návody na řešení dílčích problémů....“

 „...Celková koncepce tohoto programu je velmi pěkně vytvořena - líbí se mi možnost přizpůsobit témata aktuálním potřebám zúčastněných...“

 „...Semináře jsou na velmi dobré úrovni, lektoři dovedou vést diskuzi, dávají prostor pro sdílení zkušeností, je poznat, že mají bohaté zkušenosti s prací s různými typy sociálních skupin...“

 „...Velmi dobrá úroveň semináře - lektoři, organizace semináře, prostředí, dodržení časového harmonogramu...“