Výchovné a vzdělávací

Primární prevence MŠ
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 775 608 508
e-mail: _krFV.7_RfFjGKfj-qvwRce948yoO1p
Primární prevence ZŠ, SŠ
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 775 608 508
e-mail: _krFV.7_VX~z8~na88FyT75d05pJ
Selektivní prevence, adaptační kurzy, příměstské tábory
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail: %.yo1d~n9bCBVf9fY.m%C%hgebzk9~7aWerhTj
Vzdělávání pedagogů
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail:VV~Fb29dWonxZ%9-W%Bq_YUS_kBHZ_5k--vk2329g

Alžběta Černochová

Alžběta Černochová

vedoucí výchovných a vzdělávacích programů

Eva Weislová

koordinátorka programu primární prevence MŠ, ZŠ a SŠ