Výchovné a vzdělávací

Primární prevence MŠ
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 775 608 508
e-mail: _krFV.7_RfFjGKfj-qvwRce948yoO1p
Primární prevence ZŠ, SŠ
Rakovského 3138/2 
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 803
e-mail: _krFV.7_VX~z8~na88FyT75d05pJ
Selektivní prevence
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail:  %.yo1d~n9bCBVf9fY.m%C%hgebzk9~7aWerhTj
Vzdělávání pedagogů
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail:VV~Fb29dWonxZ%9-W%Bq_YUS_kBHZ_5k--vk2329g

Adaptační kurzy

Kutilova 3061/2 (TVM Tower)

143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: 777 471 805

e-mail: adaptacnikurzy@proximasociale.cz 

Příměstské tábory

Kutilova 3061/2 (TVM Tower)

143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: 777 471 828

e-mail: primestsketabory@proximasociale.cz

Mgr. Alžběta Černochová

vedoucí výchovných a vzdělávacích programů

lektorka SP

PhDr. Eva Weislová

zástupkyně vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů​

lektorka, sekce PP

Bc. Filip Kadlec

Filip Kadlec

zástupce vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů

lektor

Mgr. Kateřina Kroutilová

Kateřina Kroutilová

pracovník Výchovných a vzdělávacích programů, sekce MŠ

lektorka

Bc. Karel Franze

Karel Franze

pracovník v sociálních službách, lektor

Mgr. Michaela Hladká

pracovník v sociálních službách

Bc. Věra Kopřivová

lektorka, sekce SP

Bc. Karolína Růžičková

lektorka, sekce SP