Výchovné a vzdělávací

Primární prevence MŠ
Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 775 608 508
e-mail: _krFV.7_RfFjGKfj-qvwRce948yoO1p
Primární prevence ZŠ, SŠ
Rakovského 3138/2 
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 803
e-mail: _krFV.7_VX~z8~na88FyT75d05pJ
Selektivní prevence
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail:  %.yo1d~n9bCBVf9fY.m%C%hgebzk9~7aWerhTj
Vzdělávání pedagogů
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail:VV~Fb29dWonxZ%9-W%Bq_YUS_kBHZ_5k--vk2329g

Adaptační kurzy

Kutilova 3061/2 (TVM Tower)

143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: 777 471 805

e-mail: adaptacnikurzy@proximasociale.cz 

Příměstské tábory

Kutilova 3061/2 (TVM Tower)

143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: 777 471 828

e-mail: primestsketabory@proximasociale.cz

Alžběta Černochová

vedoucí výchovných a vzdělávacích programů

koordinátorka programu selektivní prevence a vzdělávání pedagogů

Eva Weislová

zástupkyně vedoucí výchovně vzdělávacích programů

koordinátorka programu primární prevence

Kateřina Kroutilová

Kateřina Kroutilová

lektorka

zástupkyně koordinátorky programu Primární prevence MŠ

Tereza Vrabčáková

Tereza Vrabčáková

lektorka

koordinátorka programu Příměstské tábory