Výchovné a vzdělávací

Primární prevence MŠ
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 775 608 508
e-mail: _krFV.7_RfFjGKfj-qvwRce948yoO1p
Primární prevence ZŠ, SŠ
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 803
e-mail: _krFV.7_VX~z8~na88FyT75d05pJ
Selektivní prevence
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail:  %.yo1d~n9bCBVf9fY.m%C%hgebzk9~7aWerhTj
Vzdělávání pedagogů
Kutilova 3061/2 (TVM Tower)
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 777 471 805
e-mail:VV~Fb29dWonxZ%9-W%Bq_YUS_kBHZ_5k--vk2329g

Adaptační kurzy

Kutilova 3061/2 (TVM Tower)

143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: 777 471 805

e-mail: adaptacnikurzy@proximasociale.cz 

Příměstské tábory

Kutilova 3061/2 (TVM Tower)

143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: 777 471 828

e-mail: primestsketabory@proximasociale.cz

PhDr. Eva Weislová

Vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů​

Lektor, sekce PP

Bc. Filip Kadlec

Filip Kadlec

Zástupce vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů

Mgr. Michaela Hladká

Pracovník v sociálních službách